Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:11' 19-07-2010
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 1563
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU SƠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2010

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN
NĂM HỌC 2009-2010

Thực hiện luật thanh tra (Điều 58) về thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là giải quyết các khiếu nại, tố cáo và giám sát kiểm tra hoạt động trong nhà trường.
Ban Thanh tra nhân dân trường Tiểu học Triệu Sơn xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 như sau:

I./Về công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của nhà trường:

1./Tư tưởng chính trị: Toàn thể CB-GV-CNV trong nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2./ Đạo đức lối sống: Cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, Quan hệ đúng mực với phụ huynh, học sinh và nhân dân nơi cư trú; có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nội bộ cao. Có lối sống chuẩn mực của người giáo viên nhân dân.

3./Chuyên môn: 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn.

4./Tài vụ: Tài chính của nhà trường, công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên được công khai, thu- chi đúng mục đích.
(Có văn bản kèm theo)
II. Về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo:
Trong năm học 2009-2010, Ban thanh tra không nhận được đơn khiếu nại tố cáo nào của CB-GV và phụ huynh học sinh.
Kết luận:
Tập thể và cá nhân Trường Tiểu học Triệu Sơn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010.
Người viết báo cáo
Trưởng ban

Nguyễn Đình Hướng
 
Gửi ý kiến