Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bản thành tích Công đoàn - Năm học 2008-2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:48' 01-06-2009
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TIỂU HỌC TRIỆU SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(
BẢN THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2008-2009


ĐƠN VỊ : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU SƠN


Năm học 2008-2009 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam và cũng là năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với ngành Giáo dục-Đào tạo thì đây là năm học ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chỉ thị 33/TTg của Thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” theo 4 nội dung do Bộ GD-ĐT phát động.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề trọng tâm năm học là: “Năm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính” và triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó; dựa vào chương trình công tác Công đoàn các cấp. Công đoàn trường Tiểu học Triệu Sơn đã triển khai chương trình hoạt động năm học 2008-2009 đạt được những thành quả dưới đây:

1./Tư tưởng Chính trị:

Công đoàn nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên (CĐV) mang các nội dung thiết thực về chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, củng cố niềm tin về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống dân tộc, giai cấp để tổ chức công đoàn để không ngừng tiến lên.
-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng mang các nội dung thiết thực về chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, củng cố niềm tin về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống dân tộc, giai cấp để tổ chức công đoàn để không ngừng tiến lên.
-Quán triệt CĐV thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 33/TTg của Thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” theo 4 nội dung do Bộ GD-ĐT phát động.2./Nội dung hoạt động:

Công đoàn nhà trường hoạt động chủ yếu dựa vào 4 chương trình mà Liên đoàn LĐ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2007-2012 và đặc điểm tình hình hoạt động tại Công đoàn cơ sở của nhà trường để đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế.

1./ Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của cụng đoàn viên và lao động tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.

a./Chăm lo đời sống của công đoàn viên:
-Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước kịp thời như: Chế độ thai sản, ốm đau; chế độ nghỉ dưỡng sức hàng kỳ hàng năm; giải quyết cho CĐV nghỉ phép trong việc: Sinh đẻ, cưới xin, tang lễ, gia đình hoàn cảnh khó khăn…Trong năm học 2008-2009 Công đoàn nhà trường đã trích kinh phí gần 6 triệu đồng để hỗ trợ CĐV nhân ngày 20/11 , tết nguyên đán …
-CĐ đã tố chức tết trung thu cho con CB-GV nhân tết trung thu (Các cháu học từ THCS trở xuống) và kết hợp tổ chức phát thưởng cho con em CĐV đạt nhiều thành tích trong học tập vào hàng năm.(qua nguồn quỹ khuyến học và kinh phí nhà trường hỗ trợ)
-Thực hiện tốt công tác thăm viếng sinh đẻ, ốm đau trong toàn công đoàn.
b./Thực hiện tốt Chế độ BHXH (thai sản, ốm đau, con mọn): Giải quyết kinh phí BHXH kịp thời. Hoàn thành cơ bản việc chốt sổ BHXH năm 2008 cho toàn thể CĐV.
c./Chế độ nghỉ dưỡng sức hàng kỳ hàng năm: Thực hiện theo quy định của BHXH
d./Công đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBGV trong ngành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBGV-CNV.
e./Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn
 
Gửi ý kiến