Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch Công đoàn Tháng 5-2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:57' 04-05-2009
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 611
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TIỂU HỌC TRIỆU SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
THÁNG 05 NĂM 2009
Chủ đề: “ Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5 ”
1./Trọng tâm công việc của tháng:

-Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5.
-Tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam- 80 năm- Một chặng đường lịch sử”
-Động viên công đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, hoàn thành tốt công việc mà nhà trường giao phó nhất việc chấp hành quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động, thực hiện công tác coi thi và chấm thi nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.
-Chấp hành nghiêm chỉnh lịch kiểm tra HK2 của nhà trường và cấp trên đề ra.
-Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của công đoàn kịp thời, chính xác và khách quan.
-Động viên toàn thể công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch.
-Đẩy mạnh hoạt động dân chủ hoá trong trường học, chỉ đạo ban thanh tra nhân dân của nhà trường hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công đoàn, Tham gia quyết toán các nguồn quỹ trong năm học 2008-2009 một cách công khai, dân chủ.
-Xây dựng kế hoạch tổ chức tham qua hè 2009 (một cách cụ thể và chi tiết)
2./Triển khai công việc cụ thể:

-Ngày 09-5-2009 Nộp bài dự thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam- 80 năm- Một chặng đường lịch sử” về cho LĐLĐ huyện Triệu Phong.
-Tổ chức hoạt động Công đoàn theo kế hoạch đã được triển khai theo từng thời điểm nhất định. Công khai thi đua; công khai tài chính; công khai về chế độ chính sách … theo định kỳ để đảm bảo cho mọi CĐV đều năm bắt được hoạt động của nhà trường.
-Từ ngày 15-5-2009 đến ngày 20-5-2009 Ban kiểm tra Công đoàn tiến hành kiểm tra tài chính của Công đoàn nhà trường trong năm học 2008-2009.
-Từ ngày 18-5-2009 đến ngày 20-5-2009 Ban Thanh tra nhà trường tiến hành kiểm tra tài chính của nhà trường trong năm học 2008-2009.
-Thông qua kế hoạch tham quan hè 2009 trước toàn thể CĐV để thống nhất phương án và thời gian tổ chức tham quan.
-Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2008-2009 (sẽ có lịch sau).
-Cùng với nhà trường đẩy mạnh cuộc vân động xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình nhà giáo văn hóa, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Kế hoạch hoạt động tháng 5/2009 của Công đoàn trường Tiểu học Triệu Sơn đã được BCH thông qua. Rất mong nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và các đồng chí công đoàn viên quan tâm giúp đỡ nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra ./.

Triệu Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2009
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG


TRẦN CÔNG BỈNH 
Gửi ý kiến