Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Công Đoàn Th Triệu Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:41' 01-06-2009
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 1191
Số lượt thích: 0 người

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Quy chế
Mối quan hệ công tác
Giữa nhà trường và công đoàn cơ sở

Trường tiểu học triệu sơn

-Căn cứ điều 3, điều 12 luật công đoàn ngày 03/6/1990 của Quốc hội và Nghị định 133-HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là chính phủ) về mối quan hệ công tác giữa chính phủ và Liên đoàn lao động Việt Nam .
-Căn cứ mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Công đoàn Giáo dục huyện Triệu Phong ngày tháng năm 2009
-Nhà trường và Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Triệu Sơn thống nhất mối quan hệ công tác và chế độ làm việc năm học 2008-2009 như sau:

Chương I
Những quy định chung

Điều 1: Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương , nghị quyết và đường lối của Đảng , các chính sách , pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo, phòng Giáo dục và của nhà trường đề ra .
-Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học , quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường.Tập hợp các ý kiến của đoàn viên công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường .
-Nhà trường và Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tổ chức hoạt động của các Công đoàn của tổ khối, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn hoá khoa học kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn-phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hoá, chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên,
-Hướng dẫn thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình trong CB-CNVC .
Chương II
Mối quan hệ phối hợp

Điều 2: Khi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và dài hạn, Nhà trường mời công đoàn cơ sở tham gia phát biểu ý kiến và triển khai thực hiện .
-Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở mở hội nghị công nhân viên chức tham gia bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
-Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên cung cấp các tư liệu cần thiết để công đoàn tham gia có hiêụ quả

Điều 3: Trước khi ban hành các bổ sung sửa đổi kế hoạch, chủ trương công tác của nhà trường, hoặc triển khai thực hiện về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước mà có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức thì nhà trường cần trao đổi thống nhất với công đoàn để cùng chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền lợi và nhĩa vụ của đội ngũ đoàn viên, giáo viên.
Công Đoàn cơ sở có tr
 
Gửi ý kiến