Ảnh ngẫu nhiên

Ho_khoan_Le_thuy.swf Hon_que1.swf DSC08031.jpg Taoct.jpg DSC08144_.jpg 4n.jpg Tamtao.jpg P8100058.jpg 33.jpg P8100084.jpg P8100074.jpg P8100072.jpg P8100071.jpg P8100070.jpg P8100069.jpg P8100068.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Thac_Prenn.jpg 0.Qua_tang_Da_Lat.jpg

TRUY CẬP WEBSITE

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Công Bỉnh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website Công đoàn Tiểu học Triệu Sơn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Báo cáo quyết toán quỹ CĐ năm 2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Công Bỉnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:39' 21-01-2010
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 774
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN TRIỆU PHONG Mẫu số: B07/QTCS-TLĐ
  CÔNG ĐOÀN TIỂU HỌC TRIỆU SƠN


  BÁO CÁO
  QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
  NĂM 2009


  A./CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

  - Số lao động : 32 người. - Cán bộ chuyên trách : Không.
  - Số đoàn viên : 25 người. - Tổng quỹ tiền lương : 626.800.000 đồng/năm.

  B./CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH:

  Đơn vị tính: Đồng

  Mục
  Nội dung
  Mã số
  Dự toán năm
  
  Quyết toán
  kỳ này

  Lũy kế từ đầu năm
  Cấp trên duyệt
  
  
  A

  B
  C
  1
  2
  3
  4
  
  
  I./THU NGÂN SÁCH

  
  
  
  
  
  
  1
  Thu kinh phí Công đoàn
  22
  
  
  
  
  
  2
  Thu đoàn phí Công đoàn
  23
  6200000
  6268000
  6268000
  
  
  3
  Các khoản thu khác
  24
  1000000
  921000
  921000
  
  
  
  CỘNG

  
  7200000
   7189000
   7189000
  
  
  4
  Kinh phí cấp trên
  25
  0
  0
  0
  
  
  5
  Số dư đầu kỳ
  26
  1339000
  1339000
  1339000
  
  
  
  TỔNG CỘNG (I)

  
  8539000
   8528000
   8528000
  
  
  
  II./CHI NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN

  
  
  
  
  
  
  1
  Lương,PC&các khoản đóng góp
  27
  
  
  
  
  
  2
  PC cán bộ không chuyên trách
  28
  
  
  
  
  
  3
  Quản lý hành chính
  29
  200000
  101000
  101000
  
  
  4
  Hoạt động phong trào
  31
  4000000
  3970000
  3970000
  
  
  5
  Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
  33
  4200000
  4253000
  4253000
  
  
  6
  Các khoản chi khác
  35
  100000
  0
  0
  
  
  
  CỘNG

  
  8500000
  8324000
  8324000
  
  
  7
  Nộp đơn vị chỉ đạo phối hợp
  36
  
  
  
  x
  
  8
  Nộp cấp quản lý trực tiếp
  37
  
  
  
  
  
  
  TỔNG CỘNG (II)

  
  
  
  
  
  
  
  III./SỐ DƯ CUỐI KỲ

  40
  
  204000
  204000
  
  
  
  IV./KINH PHÍ PHẢI NỘP CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRONG KỲ

  42
  
  0
  0
  
  
  

  C./ THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
  (Không)


  KẾ TOÁN CĐCS TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐCS
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trần Công Bỉnh  D./ NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN:


  Ngày ....... tháng .......năm 2010
  CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH TM/ BAN THƯỜNG VỤ
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

   
  Gửi ý kiến